شماره تماس:9449246-0912
نقاشی ماشین

نقاشی ماشین

نقاشی ماشین یک کار بسیار دارای ظرافت است و به مهارت بالایی نیاز دارد تا خسارتی به خودرو وارد نشود. بهتر است که بدانید نقاشی ماشین با رنگ های مخصوص توسط متخصص و با ظرافت و تخصص بالا انجام می شود. این کار و تمام خدمات های مرتبط به ماشین باید به دست متخصص انجام شود....
معجزه صافکاری PDR

معجزه صافکاری PDR

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که خودروی شما دچار تصادف شده باشد. در این زمان با توجه به بالا رفتن قیمت خودرو ها بسیار آشفته خواهید شد. خوشبختانه با وجود بیمه در ایران برای خودرو ها، ممکن است به هزینه تعمیر آن فکر نکنید. بیشترین چیزی که شمارا نگران میکند کم شدن...