شماره تماس:9449246-0912
تفاوت کاور و سرامیک خودرو

تفاوت کاور و سرامیک خودرو

تمامی ماشین ها برای محافظت از رنگ و بدنه خودرو، از کاور یا سرامیک خودرو استفاده میکنند. سرامیک شدن خودرو با کاور خودرو بسیار تفاوت دارد. مهم ترین جلوه خودرو بدنه و رنگ آن است. این موضوع یک موضوع حیاتی برای تمام افرادی است که به دنبال حفظ ظاهر خودروی خود هستند. حفظ و...