شماره تماس:9449246-0912
صافکاری ماشین های خارجی

صافکاری ماشین های خارجی

شاید برای شما عزیزان هم پیش آمده باشد که به صافکاری برای خودرو خود نیاز داشته باشید. این اتفاق برای سایر افراد در جامعه نیز پیش آمده است. شاید یکی از دلایل این اتفاق شلوغی بیش از حد در شهر ها است. در شهر های شلوغ مثل تهران به دلیل اینکه خودرو های زیادی وجود دارد...
صافکاری بدون رنگ

صافکاری بدون رنگ

تصادف اتفاقی روزمره است که ممکن است برای هر خودروی در روز اتفاق بیافتد. در هنگام تصادفات بسیاری از افراد دست پاچه و هول میشوند و ممکن است خودشان را گم کنند. این تصادفات ممکن است صدمات جانی و مالی برای افراد داشته باشد. هر چند که آرزو میکنیم هیچ وقت آسیب های جانی در...