شماره تماس:9449246-0912
معجزه صافکاری PDR

معجزه صافکاری PDR

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که خودروی شما دچار تصادف شده باشد. در این زمان با توجه به بالا رفتن قیمت خودرو ها بسیار آشفته خواهید شد. خوشبختانه با وجود بیمه در ایران برای خودرو ها، ممکن است به هزینه تعمیر آن فکر نکنید. بیشترین چیزی که شمارا نگران میکند کم شدن...