شماره تماس:9449246-0912
واکس زدن بدنه خودرو

واکس زدن بدنه خودرو

حتما شما هم از اثرات گرد و غبار و اشعه ماورا بنفش خورشید بر روی خودروی شما است خسته اید. این اثرات می توانند به ظاهر خودروی شما آسیب بزنند. این آسیب ها به جز خراب کردن ظاهر خودروی شما امکان دارد خساراتی به وجود بیاورد. شما باید قبل اینکه این خسارات به خودروی شما وارد...